Försäljnings- och Leveransvillkor

 • Vid beställning skickas ett ordererkännande via mail. Vänligen läs noggrant igenom villkor samt beskrivning av produkten. Kontrollera speciellt dimensioner, färgval och mängd. Har ni inte kommenterat vårt ordererkännande inom 2 dagar tar vi det som en bekräftelse på riktigheten i innehållet. Priset i ordererkännandet anges både med och utan moms.
   

 • Betalningsvillkoren är att vid beställning erlägges 50% i förskott, då alla trägolv är kundanpassade. Resterande erlägges vid leverans av trägolvet. Allt installationsarbete faktureras efter utfört arbete och betalas 10 dagar från fakturadatum. 
   

 • Leveransvillkor är fritt vårt lager Spånga. Frakt debiteras endast från vårt lager i Spånga. Leveransen avlämnas utanför port eller vid tomtgräns. Önskas inbärning kan detta ordnas mot ersättning.
   

 • Vid leverans, vänligen kontrollera att Ni erhållit rätt typ av golv samt rätt mängd. Vid eventuell skada vid leverans skall detta omgående anmälas till transportbolaget. Det skall även skrivas på eventuell fraktsedel. Ta gärna bilder på skadan också.
   

 • Har ett skadat golv installerats kan vi inte ersätta skadan.
   

 • Innan installation av golvet skall underlaget vara jämnt med en max avvikelse på 3 millimeter per 2 meter.
   

 • Efter mottagning av golvet skall golvet acklimatiseras i minst 72 timmar i samma lokal där installation skall ske. Viktigt med en jämn rumstemperatur som ligger mellan 18-22 grader. Utsätt inte golvet för abrupta temperaturskillnader. Luftfuktigheten skall ligga mellan 35-60% före, under och efter installationen. Paketen med golv skall staplas och förvaras liggande och oöppnade.
   

 • Skall installation sker på betong eller spackel, skall detta vara torrt enligt Svensk standard.
   

 • Använd fuktspärr när så krävs enligt Svensk standard.
   

 • Luftfuktigheten bör alltid vara mellan 35 - 60% i rummet där golvet är installerat. Vid speciella fall kan en luftfuktare hjälpa till att hålla jämn luftfuktighet. Håll regelbunden rumstemperatur och utsätt inte golvet för abrupta skillnader.
   

 • Används golvvärme skall denna alltid vara avstängd under installationen. När golvet är klart, slå på golvvärme gradvis, 10 grader den första dagen, 15 grader andra dagen 20 grader tredje dagen etc, max 60 watt per m2, och max 26 grader. Detta gäller även under mattor.
   

 • Reklamationer baserat på golvets kvalitet, kvantitet eller utseende skall ske skriftligen och senast fem (5) dagar efter mottagandet av golvet.
   

 • Ansvar begränsas till levererat golvets värde. Golv som är installerat och används kommer inte ersättas. Eventuell reklamation på varor måste godkännas av Unikt Golv Sverige AB innan de installeras.
   

 • Trägolv är ett naturligt material och såsom sådant skall man vara införstådd med att det i vissa fall är yttre omständigheter som bestämmer hur golvet beter sig. Vi vill speciellt göra Er uppmärksam på hur viktig luftfuktigheten är. Detta gäller för alla trägolv och tillverkare i branschen och inte speciellt våra trägolv. Vidare måste undergolvet vara tillräckligt torrt. Använd gärna våra rekommenderade produkter vid installation av trägolvet. På grund av trädets naturliga egenskaper kan också en viss avvikelse ske vid infärgning, då i jämförelse med det prov som visats i vårt showroom eller överlämnats.
   
   
   

© Unikt Gulv 2019