top of page

Vilkår for salg og levering 

 • Ved bestilling sendes en ordrebekreftelse via mail. Vennligst les nøye gjennom vilkår og betingelser for produktet. Kontroller spesielt dimensjonene, fargevalg og beløp. Hvis du ikke har kommentert bestillingsgodkjenningen innen 2 dager, vil vi se på det som aksept og at innholdet i bestillingen er bekreftet. Ordreprisen er oppgitt både med og uten moms.

 • Betalingsvilkår er at ved bestilling betales 50% på forhånd, ettersom alle tregulv er tilpasset. Resterende skyldige beløp ved levering av tregulv. Alt installasjonsarbeid faktureres etter utført arbeid og betales 10 dager fra fakturadato.

 • Leveringsbetingelser er gratis hvis hentet på lager i Oslo. Frakt er kun belastet fra vårt lager i Oslo. Leveringer leveres utenfor port eller på grense til tomt. Hvis du ønsker innbæring av gulv, kan dette ordnes mot kompensasjon.

 • Ved levering, sjekk at du har riktig type gulv og riktig beløp. Skjer det skader ved levering, må dette rapporteres snarest til transportselskapet. Det må også skrives på et fraktbrev. Ta bilder av skaden.​

 • Sørg for at undergulvet er jevnt nok, dvs maks avvik er 3 millimeter på 2 meter.

 • Etter at gulvet er mottatt, må gulvet ligge til akklimatisering i minst 72 timer. Viktig med en jevn romtemperatur mellom 18-22 grader. Ikke utsett gulvet for brå temperaturforskjeller. Luftfuktighet bør være mellom 35-60% før, under og etter installasjon. Pakkene skal stables liggende, og ligge uåpnet.

 • Skal installasjon gjøres på betong/sparkel påse at dette er tørt nok, i henhold til norsk standard. Bruk fuktighetsbarriere når det forventes av norsk standard.

 • Benytt fuktsperre der det er påkrevd, for eksempel hvis parkett skal ligge på betong eller sparklede gulv.

 • Luftfuktigheten skal alltid ligge mellom 35 og 60% i rommet hvor gulvet er installert. I spesielle tilfeller kan en luftfukter bistå til å opprettholde jevn fuktighet. Spesielt i de tørreste vintermånedene kan det være lurt å benytte seg av en luftfukter. Hold jevn temperatur, ikke utsett treet for brå temperaturforskjeller.

 • Er det gulvarme skal denne alltid være skrudd av under montering. Når gulvet er ferdig montert, skru på gulvvarmen gradvis, 10 grader første døgn, 15 grader andre døgn, 20 grader tredje døgn osv, max 60 watt pr m2, og maks 26 grader, dette gjelder også under tepper.Altså at overflatetemperaturen på gulvet skal ikke overstige 26 grader.

 • Har parketten feil/mangler så skal den ikke monteres. Ferdig lagt parkett er i praksis det samme som akseptert vare. Kontakt Unikt Gulv AS umiddelbart ved mistanke om feil, tlf: 21 08 08 62, eller info@uniktgulv.no

 • Reklamasjon som går på varens kvalitet, kvantitet eller utførelse må skje skriftlig og senest 5 dager etter mottak av varen. Ansvaret begrenses oppad til varens verdi. Varer som er tatt i bruk erstattes ikke. All reklamasjon på varer må godkjennes av Unikt Gulv AS før den tas i bruk.

 • Tregulv er av naturlig materiale og en må være innforstått med at i noen tilfeller er det ytre faktorer som bestemmer hvordan gulvet blir formet. Vi vil spesielt gjøre dere oppmerksom på hvor viktig luftfuktigheten er. Dette gjelder for alle tregulv og gjelder alle leverandører i bransjen og er ikke spesielt for våre tregulv. Videre vil vi understreke at undergulvet må være tørt nok. Vennligst bruk våre anbefalte produkter når du installerer tregulv. På grunn av treets naturlige egenskaper kan det også forekomme en viss variasjon under farging, sammenlignet med prøven vist i utstillingslokalet eller overlevert.

bottom of page